Livsmedel som påverkar din andedräkt

Att man luktar illa i munnen har ofta att göra med den bakterieflora som finns  i munnen och i saliven. När dessa bakterier ”arbetar” och bryter ner de svavelhaltiga proteiner som finns i maten, bildas det olika svavelföreningar. Dessa svavelföreningar, som finns i munnen i form av plack och beläggningar på tänderna,  luktar illa och ger dålig andedräkt. Att sköta om sina tänder och sit tandkött är därför viktigt, eftersom bakterierna gärna gömmer sig på svåråtkomliga ställen (som under tandköttskanten och mellan tänderna till exempel).


Eftersom vissa livsmedel innehåller mer protein än andra livsmedel, kan det därför vara bra att tänka på vad man stoppar i sig med jämna mellanrum, för viss mat bör man kanske undvika om man ska träffa någon eller om man ska gå på ett viktigt möte. Dålig andedräkt kan få den bästa/bäste att säga nej!

De här livsmedlen kan påverka din andedräkt negativt.

Dessa livsmedel kan lindra om du luktar illa i munnen.