Barn och dålig andedräkt

Då småbarn får i sig proteinhaltiga drycker, som välling, mjölk och bröstmjölk, kan de ibland lukta illa ur munnen. Sådana livsmedel innehåller svavelhaltiga proteiner, vilket kan ge dålig andedräkt. När de blivit äldre och börjat äta en mer allsidig kost brukar dessa problem vanligtvis klinga av.
Har barnen tänder beror vanligtvis den dåliga andedräkten på samma orsaker som hos vuxna, det vill säga att matrester fastnat mellan tänderna och börjat lukta. Är det så att mat vanligtvis fastnar mellan tänderna på ditt barn, kan du alltid rådfråga din tandläkare eller tandhygienist om vad man kan göra för att minska den dåliga andedräkten.

Det kan också bero på att ditt barn har bakterier i form av beläggning på tungan. I sådant fall kan en tungskrapa vara att rekommendera. I vissa fall kan det även bero på proppar i halsmandlarna eller på någon tillfällig infektion. Är så fallet bör du kontakta din vårdcentral.